Navigace: přeskočit navigaci

Mapa článků

1.1 Index
      2.1 Domény
            3.1 Základní informace o doménách
                  4.1 Co je to doména?
                  4.2 Nastavení DNS manažera
                        5.1 Nastavení pro Amazon Web Services
                  4.3 Poplatky za domény
                  4.4 Kdo je to registrátor?
                  4.5 IDN - diakritika v doméně
                        5.1 Podporované znaky u IDN domén (info, org, biz)
                  4.6 Co je to parkování domény?
                  4.7 Co je to DNS?
                  4.8 Co je to IP adresa?
            3.2 Domény CZ
                  4.1 CZ.NIC
                  4.2 Pravidla pro tvorbu doménového jména CZ
                  4.3 Expirace domény CZ
                  4.4 Změny a úpravy u CZ domén
                        5.1 Změna registrátora
                        5.2 Změna vlastníka domény
                        5.3 Změna administračního kontaktu domény
                        5.4 Změna sady nameserverů domény
                        5.5 Registrace kontaktu
                        5.6 Změna údajů u kontaktu
                        5.7 Registrace sady nameserverů
                        5.8 Změna údajů u sady nameserverů
                        5.9 Přeposlání a Zjištění stavu žádosti
                        5.10 Potvrzení změn pomocí papírového formuláře
                        5.11 Zrušení domény .CZ
                        5.12 Zaslání autorizačního hesla CZ.NIC
                  4.5 DNSSEC
                        5.1 Nastavení DNSSEC
                        5.2 Kontrola podepsání domény
                  4.6 Služba mojeID
            3.3 Domény EU
                  4.1 EURid
                  4.2 Registrace, obnovení a pravidla domény EU
                        5.1 Registrace domény EU
                        5.2 Obnova registrace EU domén - RENEW
                        5.3 Karanténa domény EU
                        5.4 Pravidla pro tvorbu doménového jména EU
                              6.1 Blokované názvy
                  4.3 Expirace domény EU
                  4.4 Změny u EU domén
                        5.1 Změna registrátora EU domény
                        5.2 Změna nameserverů EU domeny
                        5.3 Změna vlastníka EU domény
                        5.4 Změna údajů u kontaktu EU domény
                        5.5 Zrušení domény .EU
                  4.5 Spory o domény
                  4.6 Původní informace o zahájení registrací EU domén
                        5.1 Registrace domény EU u registrátora ZONER software
                              6.1 Co by zájemce o doménu EU měl vědět
                              6.2 Pravidla pro určení pořadí žádostí
                              6.3 1. fáze SUNRISE period
                                    7.1 Doklady k žádosti o doménu EU
                                          8.1 Požadavky na dokumentaci/Pravidla EURid
                                                9.1 Pravidla pro období Sunrise-kapitola IV-Písemné důkazy
                                                9.2 Pravidla - Zapsané ochranné známky
                                          8.2 Služba ASSISTANCE - 1. fáze SUNRISE period
                                          8.3 Nestandardy v dokumentaci k ověření
                                          8.4 Adresy pro dodání dokumentace
                                    7.2 Stavy registrace domény u žádostí v 1. fázi SUNRISE per
                                    7.3 Základní cena domény EU v 1. fázi Sunrise period
                                    7.4 Nejčastější chyby podaných žádostí - SUNRISE period 1
                              6.4 2. fáze SUNRISE period
                                    7.1 Jaké názvy lze registrovat ve 2. fázi
                                          8.1 Názvy firem - S.R.O., A.S., OSVČ
                                          8.2 Názvy výrobků, produktů a služeb
                                          8.3 Registrace jména a příjmení
                                          8.4 Registrace doménového jména
                                          8.5 Chráněná umělecká díla
                                          8.6 Nezapsané ochranné známky
                                          8.7 OBJEDNÁVKY - nejčastější chyby/problémy
                                          8.8 Informace k 2. fázi poskytnuté z EURid
                                                9.1 Dotaz č. 1 - nazev zadatele, produktu
                                                9.2 Dotaz č. 2 - druh práv
                                                9.3 Právní rozbor poskytnutý z EURid
                                    7.2 Doklady/dokumentace k žádosti
                                          8.1 Požadavky na dokumentaci/Pravidla EURid
                                                9.1 Pravidla pro období Sunrise-kapitola IV-Písemné důkazy
                                          8.2 Nestandardy v dokumentaci k ověření
                                          8.3 Adresy pro dodání dokumentace
                                    7.3 Služba ASSISTANCE
                                    7.4 Základní cena domény EU v 2. fázi Sunrise period
                              6.5 Volná registrace - základní cena domény EU
                              6.6 Služba ASSISTANCE
                              6.7 Slovníček pojmů
                        5.2 SUNRISE PERIOD/zahajovací období
                              6.1 Mohu se účastnit Sunrise period?
                              6.2 Sunrise period - 1. fáze
                                    7.1 Plné názvy státních a veřejných institucí
                                          8.1 Pravidla GVP pro Českou republiku
                                    7.2 Územní názvy pod správou veřejných institucí
                                    7.3 Registrované ochranné a obchodní známky
                                    7.4 Zeměpisná označení a označení původu 
                              6.3 Sunrise period - 2. fáze
                              6.4 Průběh žádosti během Sunrise period
                                    7.1 Stavy žádosti po registraci
                              6.5 Specifikace práv (nároku) na doménové jméno
                        5.3 Volná registrace domén EU
                              6.1 Informace o zahájeni volné fáze EU
                              6.2 Přehled domén EU - Centrum administrace
                  4.7 Uživatelský extranet .eu
                  4.8 Slovníček pojmů pro EU domény
            3.4 Domény SK
                  4.1 SK.NIC
                  4.2 Registrace SK domény
                        5.1 Pravidla pro tvorbu doménového jména SK
                        5.2 Registrace na držitele s trvalým pobytem mimo SR
                        5.3 Registrace na držitele s trvalým pobytem v SR
                              6.1 Zřízení slovenského kontaktu
                  4.3 Expirace domény SK
                  4.4 Změny u SK domén
                        5.1 Změna registrátora na ZONER a.s.
                        5.2 Změna registrátora ze ZONER a.s. na jiného
                        5.3 Změna držitele SK domény
                              6.1 Změna držitele v registru SK-NIC
                              6.2 Změna držitele certifikátu SK domény
                        5.4 Změna nameserverů SK domény
                        5.5 Zrušení domény .SK
            3.5 Domény COM, NET, ORG, INFO, BIZ
                  4.1 ICANN
                  4.2 Expirace domény COM, NET, ORG, INFO, BIZ
                  4.3 Změna nameserverů
                  4.4 Změna držitele
                  4.5 Změna registrátora
            3.6 Zahraniční a exotické domény
                  4.1 AT - Rakousko
                  4.2 DE - Německo
                  4.3 HU - Maďarsko
                  4.4 PL - Polsko
                  4.5 RU - Ruská federace
            3.7 Domény MOBI
                  4.1 dotMobi
                  4.2 Pravidla pro tvorbu doménového jména MOBI
                  4.3 Závazná pravidla a doporučení tvorby stránek domén MOBI
            3.8 Přeregistrace domén
            3.9 Změna nameserverů u domén
      2.2 Elektronická pošta
            3.1 Administrace poštovních schránek, vytvoření nových schránek
                  4.1 Informace o doméně
                  4.2 Zřízení e-mailové schránky
                  4.3 Seznam mailboxů
                  4.4 Změna hesla e-mailové schránky
                  4.5 Navýšení kapacity e-mailové schránky
                  4.6 Upozornění na zaplnění prostoru e-mailové schránky
            3.2 Nastavení poštovních klientů
                  4.1 Mozilla Thunderbird 6
                  4.2 Windows Live Mail
                  4.3 Microsoft Outlook Express 6
                  4.4 Microsoft Outlook 2000
                  4.5 Microsoft Outlook 2003/XP
                  4.6 Z-Mail a Lansuite 602
                  4.7 Mozilla Thunderbird
                  4.8 Microsoft Outlook 2007/2010
                  4.9 Mobilní pošta v HTC Sense pod OS Android
                  4.10 Nastavení poštovního účtu pro iphone 3G
                  4.11 Nastavení poštovního účtu pro iPhone 6
                  4.12 Nastavení zabezpečeného protokolu POP3S, SMTPS a IMAPS
            3.3 Webmail - elektronická pošta v prohlížeči
                  4.1 Adresář
                  4.2 Složky
                  4.3 Možnosti nastavení
                  4.4 Seznam zpráv
                  4.5 Profily
                  4.6 ANTISPAM
                        5.1 Pokročilé nastavení antispamu
                  4.7 Dovolená - automatická odpověď
                  4.8 Sdílené složky
            3.4 FAQ - Nejčastěji pokládané otázky
            3.5 Bezpečný e-mail
                  4.1 DKIM
                  4.2 Nastavení zabezpečené komunikace - POP3S, IMAPS, SMTPS
                  4.3 Jak se nedostat na Blacklist
            3.6 Jiné, chybové hlášení a pokročilá nastavení pošty
                  4.1 Co znamená hlavička e-mailové zprávy?
                        5.1 Jak získat hlavičku e-mailové zprávy?
                        5.2 Ukázka hlavičky e-mailové zprávy
                  4.2 Použití aplikace Telnet pro ověření funkčnosti pošty
                  4.3 Chybová hlášení
                  4.4 Mailing na uživatele seznam.cz
      2.3 Videotutoriály
            3.1 Domény - videotutoriály
                  4.1 Základní informace o doméně CZ
                  4.2 Vytvoření kontaktu domény CZ
                  4.3 Úprava kontaktu u domény CZ
                  4.4 Změna držitele domény CZ
                  4.5 Změna registrátora domény CZ
                  4.6 Objednávka registrace vlastní domény
                  4.7 Vytvoření sady nameserverů domény CZ
                  4.8 Změna sady nameserverů domény CZ
                  4.9 Změna administračních kontaktů domény CZ
                  4.10 Správa záznamů DNS
                  4.11 DNSSEC - podepsání domény
            3.2 Elektronická pošta - videotutoriály
                  4.1 Možnosti nastavení e-mailové schránky Z-mail
                  4.2 Nastavení e-mailových schránek na vlastní doméně
                  4.3 Nastavení e-mailového klienta Windows Live Mail
                  4.4 Nastavení e-mailového klienta Microsoft Outlook 2007 
                  4.5 Nastavení e-mailového klienta Mozilla Thunderbird
      2.4 Fakturace a platby za služby
            3.1 Základní informace o platbách
            3.2 Elektronické daňové doklady
                  4.1 Elektronická značka
                        5.1 Platnost elektronického podpisu
                  4.2 Elektronická značka společnosti ZONER software, a.s.
                  4.3 Nastavení programu Adobe Acrobat Reader
                        5.1 Detailní nastavení Adobe Reader 9.0 CZ
                        5.2 Detailní nastavení Adobe Reader 7.0 EN
                        5.3 Detailní nastavení Adobe Reader 6.0 CE
                        5.4 Rozdíly v nastavení důvěryhodnosti
                  4.4 Jak zobrazit a tisknout dokumenty PDF
                  4.5 Nastavení poštovních klientů
            3.3 Platby On-line
            3.4 Kreditní systém
                  4.1 Platby kreditu
                  4.2 Kreditní systém - FAQ

Přihlásit se na účet administraceHelp
CzechCzechSlovakSlovakEnglishEnglish